Fundusz Prewencyjny PZU

Regulamin Funduszu Prewencyjnego PZU Policja 4.0

Decyzja Nr 384/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 23 października 2023 roku

Komunikat Nr 4/2023 Komisji WKFP PZU

Komunikat Nr 5/2023 Komisji WKFP PZU

Kryteria i zasady oceny wniosków PZU Policja 4.0

Komunikat Nr 1/2024 Komisji WKFP PZU

 

UWAGA (najczęstsze braki i błędy we wnioskach) - proszę zapoznać się przed złożeniem wniosku:

 1. Brak zapoznania się z Kryteraimi i zasadami oceny wniosków PZU Policja 4,0 i Regulaminem Funduszu Prewencyjnego PZU Policja 4.0.
 2. Brak potwierdzenia ubezpieczenia - wnioskodawcy i członków rodziny (również z programu Policja 2015).
 3. Brak zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej (max. 2 lata wstecz, bez dołączania orzeczeń o niepełnosprawności, wyników badań rtg, tk, mr i usg) dot. nazw leków wskazanych w załączonych fakturach.
 4. Brak oryginałów faktur.
 5. Można dołączać faktury, rachunki i paragony imienne lub z peselem i tylko w kwocie powyżej 20,00 złotych.
 6. Nie wolno dołączać paragonów. do wniosku.
 7. Zaliczone faktury (oryginały) przez PZU nie podlegają zwrotowi.
 8. Brak kserokopii opisanych faktur dołączonych do wniosku.
 9. Brak identyfikatora.
 10. Brak badania okulistycznego lub stwierdzonej wady wzroku dołączonych do faktur dotyczących szkieł okularowych.
 11. Brak w fakturach od stomatologa i ortodonty opisu konkretniych wykonanych czynności, zabiegów podczas wizyty, np. usunięcie zęba 7, wypełnienie zęba 8 w związku z leczeniem, a nie estetyką.
 12. Brak wypełnionego druku Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wnioskodawcy i członków rodzinny (również nieletnich - podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Podmiotu - wnioskodawca), których dot. wniosek.
 13. Niepoprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami odsyłany jest do nadawcy tylko raz do uzupełnienia. Ponownie przysłany z błędami jest traktowany jako ostateczna odmowa.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek do WKFP PZU Policja 4.0 - doc.

Wniosek do WKFP PZU Policja 4.0 - pdf

Wykaz faktur - Excel

Wykaz faktur - doc

Wykaz faktur - pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - doc.

Pismo przewodnie z dnia 06.09.2023 roku

Informacja administratora danych osobowych

 

 

 

 

 


 

 

Dokumenty i druki archiwalne:

Regulamin Funduszu Prewencyjnego

Komunikat Komisji Funduszu Prewencyjnego - 16 stycznia 2018 r.

Komunikat Nr 1/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.

Komunikat Nr 2/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.

Wniosek PZU Wojewódzka Komisja obowiązujący od 25 maja 2018 - doc

Wniosek PZU Wojewódzka Komisja obowiązujący od 25 maja 2018 - pdf

Uzupełnienie RODO do Wniosków złożonych po dniu 25 maja 2018 - doc

Uzupełnienie RODO do Wniosków złożonych po dniu 25 maja 2018 - pdf

Wykaz faktur - doc

Wykaz faktur - pdf

Wniosek PZU Komisja centralna - docx

Załącznik do wniosków z 2017 - doc

Załącznik do wniosków z 2017 - pdf

Wniosek obowiązujący od 01 stycznia 2018 - doc

Wniosek obowiązujący od 01 stycznia 2018 - pdf

Wniosek PZU Komisja wojewódzka szkolna  - docx

Wniosek PZU Komisja wojewódzka szkolna - pdf

Komunikat Komisji Funduszu Prewencyjnego - 15 listopada 2016 r.

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach