Kontakt

Biuro ZW NSZZ P woj. świętokrzyskiego:

ul. Paderewskiego 13 pok. Nr 17, 18.

25-017 Kielce

Tel.: 41-3492033, 41-3492031, 41-3492029
Fax.: 41-3492035

e-mail: zwnszzpkielce@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach