Aktualności

W dniach 27-28 lutego 2023 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się VIII Wojewódzki Turniej Policjantów województwa świętokrzyskiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa świętokrzyskiego.

więcej »

Z dniem 28 lutego 2023 roku obecne ubezpieczenie grupowe PZU Policja 2015 - Emeryt zostanie zastąpione ubezpieczeniem grupowym PZU - Policja 4.0 - Emeryt.

więcej »

Z dniem 28 lutego 2023 roku obecne ubezpieczenie grupowe Allianz Policja 2016 - Emeryt zostanie zastąpione ubezpieczeniem grupowym Allianz Policja 2023 - Emeryt.

więcej »

Infosecurity24: Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek “antyemerytalny”

więcej »

Nowe brzmienie ustawy o Policji w zakresie mianowania i powoływania policjantów na stanowiska służbowe również dla NSZZ Policjantów stało się kłopotliwe. Przywrócenie od dnia 1 stycznia 2023 r. dodatkowych kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim i aspiranckim wywołało sporo zamieszania. Problemem okazał się błąd w przepisach przejściowych i brak jasnych wytycznych, dopóki ten błąd nie zostanie usunięty w drodze legislacji.

więcej »

Senat w czwartek jednogłośnie opowiedział się za ustawą, która wprowadzi nowy dodatek "antyemerytalny" dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

więcej »

W związku z podjętą przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, i zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, inicjatywą utworzenia stanowisk Doradcy Emerytalnego i Eksperta Personalnego w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA informujemy, że w Zakładzie funkcjonują już doradcy emerytalni, którzy merytorycznie wspierają klientów przy wyliczaniu hipotetycznej wysokości emerytury oraz udzielają wyjaśnień, m.in. w sprawach o ustalenie prawa i wysokości świadczeń przysługujących z zaopatrzenia emerytalnego.

więcej »

Poniżej przedstawiamy treść opinii do projektu rozporządzenia ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego jaka jutro znajdzie się na biurku Komendanta Głównego Policji.

więcej »

Rmf24.pl: “We wtorek na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

więcej »

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się dziś dwudniowa narada kadry kierowniczej Policji. Komendant Główny wraz ze swoimi zastępcami podsumowali ubiegły rok, oceniając sposób w jaki polska Policja wywiązała się ze wszystkich swoich zadań oraz poziom rozwoju osiągnięty dzięki realizacji trzeciej edycji Programu modernizacji.

więcej »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach