Zmiana warunków ubezpieczenia w PZU - Emeryt

Z dniem 28 lutego 2023 roku obecne ubezpieczenie grupowe PZU Policja 2015 - Emeryt zostanie zastąpione ubezpieczeniem grupowym PZU - Policja 4.0 - Emeryt.

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 75 roku życia:

 • dotychczas ubezpieczeni byli funkcjonariusze i pracownicy Policji, ich małżonkowie albo partnerzy życiowi,
 • dotychczas ubezpieczone pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

 

 

Największe zalety nowego programu:

 • Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą  (z wyłączeniem operacji chirurgicznych).
 • Mogą Państwo ubezpieczyć na tych samych warunkach członka rodziny dotychczas ubezpieczonego – małżonka albo partnera życiowego oraz pełnoletnie dziecko.
 • Skróciliśmy minimalny czas pobytu w szpitalu – świadczenie otrzymają Państwo już za 2 dni pobytu spowodowanego chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (skrócenie to dotyczy także Karty aptecznej), lub za 1 dzień pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym.
 • Skracamy do 10 dni minimalny okres pobytu w szpitalu, po którym przysługuje świadczenie za rekonwalescencję.
 • Dodaliśmy nowe ubezpieczenie leczenie specjalistyczne.
 • Rozszerzenie ochrony o świadczenia związane z chorobą nowotworową.
 • Odpowiadamy za zdarzenia spowodowane profesjonalnym uprawianiem sportu lub rekreacyjnym uprawianiem sportów walki,  motorowych, motorowodnych i lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze  specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody i na linie.
 • Możliwość przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu i skorzystania z promocji oraz rabatów na produkty  naszych partnerów.
 • Mogą Państwo skorzystać ze zniżki 10% na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w PZU SA dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu.

 

Nowe warianty i składki :

 • Warianty od I do VIII
 • Składka od 91,40 do 139,80 złotych

 

Do pobrania PZU - Policja 4.0 - Emeryt:

 

Wypełnioną deklarację przystąpienia należy do dnia 10 lutego 2023 roku dostarczyć osobiście do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego, Kielce, ul. Paderewskiego 13, pok. 17, 18 lub za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego, ul. Seminaryjska 12, 25 – 372 Kielce wraz z oświadczniem i potwierdzeniem dokonania zlecenia stałego w kwocie odpowiadającej wybranemu wariantowi ubezpieczenia z płatnością do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony (przykład: do 20 grudnia należy opłacić składkę za styczeń. Kolejne składki należy opłacać miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny), na konto:

PKO BP – 27 1440 1358 0000 0000 1284 5421

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

ul. Seminaryjska 12, 25 – 372 Kielce

Tytuł przelewu – ubezpieczenie PZU imię i nazwisko

 

 

Opr. J.K.

 

2022-12-23

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach