Zmiana warunków ubezpieczenia w Allianz Rodzina - Emeryt

Z dniem 28 lutego 2023 roku obecne ubezpieczenie grupowe Allianz Policja 2016 - Emeryt zostanie zastąpione ubezpieczeniem grupowym Allianz Policja 2023 - Emeryt.

 

Zmienione ubezpieczenie dedykowane jest dla:

  • emerytów będących w ubezpieczeniu grupowym Allianz Policja 2016 - Emeryt, jako przedłużenie ubezpieczenia,
  • czynnych policjantów ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym Allianz Rodzina, a przechodzących na emeryturę, jako dalsza kontyuancja ubezpieczenia,
  • nowych osób, które nie były wcześniej ubezpieczone jako czynni policjanci lub emeryci w Allianz, a nie ukończyły 55 lat.

 

 

Co zostało zmienione:

  • zakres ubezpieczenia,
  • możliwość dokupienia pakietów dodatkowych,
  • nowy zakres assistance,
  • została zwiększona składkę za ubezpieczenie od 3 do 5 zł (w zależności od wariantu).

 

Pakiety dodatkowe - zwiększ swoją ochronę

Pakiety wzmacniają Twoją ochronę w wybranych obszarach. Możesz z nimi zyskać dostęp do usług assistance, a w pakiecie onkologicznym – do specjalistycznych usług medycznych. Świadczenie, które wypłacimy, gdy dojdzie do zdarzenia objętego zakresem pakietu, powiększy wsparcie finansowe z głównego ubezpieczenia.

 

Nowe składki:

  • Wariant I - R1u – 59,90 zł
  • Wariant II - R2u – 69,90 zł
  • Wariant III - R3u – 79,90 zł

 

Do pobrania Allianz Policja 2023 - Emeryt:

 

Wypełnioną deklarację przystąpienia należy do dnia 10 lutego 2023 roku dostarczyć osobiście do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego, Kielce, ul. Paderewskiego 13, pok. 17, 18 lub za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego, ul. Seminaryjska 12, 25 – 372 Kielce wraz z oświadczniem i potwierdzeniem dokonania zlecenia stałego w kwocie odpowiadającej wybranemu wariantowi ubezpieczenia z płatnością do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony (przykład: do 20 grudnia należy opłacić składkę za styczeń. Kolejne składki należy opłacać miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny), na konto:

PKO BP – 55 1440 1358 0000 0000 1241 1715

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

ul. Seminaryjska 12, 25 – 372 Kielce

Tytuł przelewu – ubezpieczenie Allianz imię i nazwisko

 

Informacje o zmienionym ubezpieczeniu grupowym Allianz Policja 2023 - Emeryt dostepne równiż na stronie - https://allianz.kielce.pl/policja/emeryt/zmiany/.

 

Opr. J.K.

 

2022-12-22

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach