Aktualności

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji ustosunkowała się do petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

więcej »

Załóż konto na moje.pzu.pl  i korzystaj

więcej »

Sejm kontynuował w ostatnich dniach ekspresowe prace nad dwoma projektami zmiany przepisów, dotyczących emerytur mundurowych, rozliczania nadgodzin oraz pluralizmu związkowego. Jak można było się spodziewać, parlamentarzyści - odrzucając wszystkie poprawki - przyjęli oba projekty.

więcej »

Właściwie tytuł relacji z posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych starcza za całą relację.

więcej »

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, który wszedł na ścieżkę legislacyjną z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy.

więcej »

Podczas drugiego wtorkowego posiedzenia, sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy zakładającej m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu praw do emerytury mundurowej oraz 100-proc. płatne nadgodziny. Projektowana zmiana jest rezultatem jesiennego porozumienia resortów ze związkami zawodowymi.2019-07-18

więcej »

Dzisiaj (18 lipca 2019′) od godziny 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET) w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F)

więcej »

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przegłosowała przyjęcie prezydenckiego projektu wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.

więcej »

Na drugim posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się tego samego dnia o godzinie 16:30, odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

więcej »

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej.

więcej »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach