Ekwiwalent za urlop

Informacja w zakresie postępowania oraz wzór skargi o wznowienie postępowania w zakresie ustalenia należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. od dnia ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

 

Publikacja wyroku TK w Dzienniku Ustaw nastąpiła w dn. 6 listopada 2018 r.

 

Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpoznaniu.

 

Wniosek jest wolny od opłat.

 

Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do Komendanta, który pierwotnie ustalił wysokość ekwiwalentu.

 

 

Dokumentacja do pobrania:

 

2018-11-07

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach