Ubezpieczenie Grupowe Allianz

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ALLIANZ RODZINA

Zmiany w ubezpieczeniu grupowym w Policji
Od 1 maja 2024 wprowadzamy szerszy zakres ubezpieczenia grupowego w Policji:

 1. Zwiększyliśmy maksymalną kwotę zwrotu kosztów leczenia po wypadku w Polsce
 2. Dodaliśmy świadczenie “Wystąpienie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu”
 3. Dodaliśmy świadczenie zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi chirurgii jednego dnia,
 4. Zwiększyliśmy liczbę poważnych zachorowań u Ubezpieczonego z 20 do 65,
 5. Zwiększyliśmy liczbę poważnych zachorowań u dziecka i współmałżonka/partnera,
 6. Dodaliśmy pakiet świadczeń medycznych po wystąpieniu poważnego zachorowania,
 7. Dodaliśmy świadczenie “Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu”,
 8. Dodaliśmy świadczenie “Wystąpienie u Ubezpieczonego całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (renta wypłacana przez 60 miesięcy),
 9. Zwiększyliśmy limit organizacji i pokrycia kosztów rehabilitacji,
 10. Zwracamy koszty zajęć fitness mamie po urodzeniu dziecka lub leków w przypadku stwierdzenia depresji poporodowej po urodzeniu dziecka,
 11. Zwiększyliśmy limity dla większości świadczeń assistance.

 

 

 

ARCHIWUM:

 

Kontakt w sprawie ubezpieczenia

Robert Terlecki: +48 604 536 726
r.terlecki@allianz.kielce.pl
Kielce, ul. Paderewskiego 4

Kielce, ul. Paderewskiego 13
zwnszzpkielce@wp.pl
47 802 20 33 | 47 802 20 31 | 47 802 20 29

 

 


 

ROZSZERZENIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ALLIANZ RODZINA OD DNIA 01.12.2017

 


 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZA

 

ARCHIWUM:

 


 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWEGO PRACOWNIKA CYWILNEGO

 

ARCHIWUM:

 


 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE URZĘDNIKÓW W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA

 


 

UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI 

 

ARCHIWUM:

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach