Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W dniu 6 czerwca br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Marszałek Renata Janik wręczyła akty powołania nowym członkom WRDS w Kielcach, omówiono także zagadnienia z zakresu monitorowania procesu sprzedaży jednego z największych w regionie podmiotów gospodarczych, jakim jest Celsa „Huta Ostrowiec” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Od 22 czerwca 2024 roku do 21 czerwca 2025 roku przewodnictwo WRDS pełnić będzie strona samorządowa, zaś funkcję Przewodniczącej WRDS w tym okresie pełnić będzie marszałek Renata Janik

Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wśród nowych członków WRDS, którym akty powołania wręczyła dziś marszałek Renata Janik znaleźli się: reprezentujący stronę pracodawców Łukasz Bilski – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Anna Wesołowska – Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marek Grzywna – Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Józef Telecki – Prezes Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach, Członek Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Z kolei nowymi członkami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego reprezentującymi stronę pracowników zostali: Jolanta Szymańska – Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Petrykowski – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego (w imieniu którego akt powołania odebrała Elżbieta Drogosz, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego), Artur Jopek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność”, Joanna Dróżdż – Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek, Jerzy Kaniewski – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Świętokrzyskiego oraz Mirosław Gumuła – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność 80”.

Stronę rządową w WRDS reprezentować będą: Ireneusz Piasecki – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sławomir Pastuszka – Kierownik Oddziału Realizacji Programów Rozwojowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW.

Podczas posiedzenia Rada przyjęła także uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Prezydium WRDS.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego

 

Galeria

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach