Zmiany w ubezpieczeniu Allianz Życie

Z dniem 1 marca 2022 zostaje rozszerzony zakres ubezpieczenia grupowego Allianz Życie dla funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych woj. świętokrzyskiego i ich rodzin.

Od 1 marca 2022 zostaje rozszerzony zakres ubezpieczenia grupowego świadczenia:

1.   Zostaje skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu z trzech do dwóch dni.

2.   Dodane świadczenie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca i udaru mózgu.

3.   Zwiększone świadczenie za pobyt w szpitalu.

4.  W marcu i kwietniu 2022 zostaje zniesiona karencja dla osób zmieniających wariant ubezpieczenia oraz na nowe przystąpienia do ubezpieczenia (Obowiązują jedynie karencje na śmierć rodziców i teściów - 6 miesięcy).

 

 

 

 

Z dniem 1 marca 2022 zostaje podwyższona składka w poszczególnych wariantach:

- R1u, R5w z kwoty 45,00 złotych do kwoty 48,00 złotych,
- R2u, R6w do kwoty 65,00 złotych do kwoty 68,00 złotych,
- R3u do kwoty 83,00 złotych do kwoty 87,00 złotych,
- R4u do kwoty 105,00 złotych do kwoty 110,00 złotych.

 

Składka zostanie zwiększona automatycznie lub na wniosek osoby ubezpieczonej.

Osoby, które nie wyrażają zgody na dodanie nowych świadczeń oraz podwyższenie pobieranej składki proszone są o dostarczenie pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego w Kielcach ul. Paderewskiego 13 lub faxem na nr 802-2035 w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku.

 

Do pobrania:

Tabela świadczeń Ubezpieczenia Grupowego na Życie Allianz od dnia 01 marca 2022 roku

Zmiana wariantu Ru - 01 marca 2022 roku

Zmiana Wariantu Rw - 01 marca 2022 roku

 

Wyk. J.K.

 

2022-02-14

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach