Wczasy w Nisulicach

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego oraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów ufundowały wczasy dla jednej - dwóch rodzin policyjnej - związkowej województwa świętokrzyskiego.

Darmowe wczasy są dedykowane dla jednej - dwóch najuboższych rodziny funkcjonariusza (mąż, żona, konkubinat, dzieci na utrzymaniu rodziców) - związkowca NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego (należącego minimum od dnia 01 stycznia 2019 roku).

 

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego wczasy zostaną zorganizowane bezpłatnie w terminie od dnia 28 lipca 2019 – 04 sierpnia 2019 roku oraz w innym terminie uzgodnionym z organizatorem (druga rodzina) w Ośrodku Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubuskiego w Niesulicach 17A nad jeziorem Niesłysz. Dojazd we własnym zakresie.

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów macierzystych jednostek.

 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach oraz dokumenty potwierdzające wydatki stałe gospodarstwa domowego.

 

O przydziale ww. wczasów decyduje Komisja ds. Wczasów Socjalnych Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez wszystkich zainteresowanych.

 

Do pobrania:

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

 

2019-07-03

 

Opr. J.K

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach