Aktualności

Resort spraw wewnętrznych i administracji zakończył pracę nad wyczekiwanym już od ponad roku nowym programem modernizacji dla podległych mu służb mundurowych.

więcej »

Komentarz do planowanej wypłaty funduszu motywacyjnego.

więcej »

Nowelizacje tegorocznej ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej pozwalają na wykonanie pierwszego kroku w realizacji zobowiązań zawartych w Porozumieniu z dnia 24 września 2021 r., które w imieniu NSZZ Policjantów sygnował Rafał Jankowski.

więcej »

W dniu 23 października 2021 roku w Radomiu odbył się oficjalny sparing w koszykówce pomiędzy drużyną reprezentującą funkcjonariuszy i pracowników KWP w Radomiu, a drużyną Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego.

więcej »

Pogoda dopisuje więc atrakcji w buskim Przedszkolu Smerfuś nie brakuje.

więcej »
<< WIĘCEJ WIADOMOŚCI >>

Oferty dla funkcjonariuszy i pracowników Policji

Komunikaty i wydarzenia

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniach 27 - 28 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniu 27 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniu 31 stycznia 2019 r.
<< WIĘCEJ >>
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach