Aktualności

Infosecurity24: „Chciałbym, żeby proces płacowy w Policji został zmieniony. Formacja musi być konkurencyjna zarówno w odniesieniu do rynku pracy jak i innych służb, a zatem musimy niwelować różnice finansowe, choćby w stosunku do wojska” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Marek Boroń. Komendanta głównego Policji – w pierwszym wywiadzie od momentu objęcia stanowiska szefa formacji”

więcej »

Od początku tego roku, na polecenie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, prowadzono intensywny audyt. Jego celem było określenie stanu formacji oraz stojących przed nią wyzwań – zarówno w sferze materiałowo-technicznej, osobowej, prawnej, jak i wizerunkowej. Pogrupowano je w działy tematyczne, zwiększające transparentność przekazu.

więcej »

Symboliczne znicze w hołdzie tragicznie zmarłego post. Jana Sapeleckiego w jego 102 rocznicę śmierci są wyrazem szacunku dla młodego policjanta, który oddał swe życie w obronie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego odwaga i determinacja w służbie społeczności pozostają nieśmiertelnym dziedzictwem, inspirując kolejne pokolenia niesienia pomocy i ochrony.

więcej »

W dniu 22 marca 2024 roku w Sali Narad Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Uroczysta Zbiórka Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

więcej »
<< WIĘCEJ WIADOMOŚCI >>

Oferty dla funkcjonariuszy i pracowników Policji

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniach 27 - 28 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniu 27 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w dniu 31 stycznia 2019 r.
<< WIĘCEJ >>
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach